Ölü Bir Evden Hatiralar Dostoyevski Pdf Kitap Oku

Ölü Bir Evden Hatiralar Dostoyevski Pdf Kitap Oku

Lisans
Dil
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi7 ay önce
Kırık link bildir Yorum Yaz
Hemen indir ()
704 kez indirildi

Puanlama

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Ölü Bir Evden Hatiralar Dostoyevski Pdf Kitap Oku

Ölü Bir Evden Hatiralar Dostoyevski Pdf Kitap İndir

Sibirya’nın ücra köylerinde, stepler, dağlar, ge-çilmez ormanlar arasında, tektük kasabalara raslanır. Bin, en çoğu iki bin nüfuslu, evleri ahşap olan bu kasabaların görünüşleri hoş değildir. Şehirden çok Moskova dolayındaki güzel köylere benziyen bu kasabalarda, biri kasaba içinde, öteki mezarlıkta, iki kilise var dır. Birçoğunda emniyet müdürleri, yargıçlar ve maiyetleri oldukça kabarıktır.

iklim soğuk olmakla beraber, Sibirya’da memurluk hayatına umumiyetle kolay ısınılır. Orada, liberal fikirlerle aşılanmış basit bir halk yaşar. Nizamlar es kidir, sağlamdır, asırlarla kutsallık kazanmıştır. Haklı olarak kendilerini Sibirya eşrafı sayan bazı memurlar yerli ve kökleşmiş Sibiryalılardır. Bazıları da Kus ya’dan, hattâ birçoğu büyük şehirlerden gelmişlerdir.. Bunlar, kadro ile ilgisi olmıyan aylıklara, iki kat har-cıraha ve istikbal için parlak ümitlere kapılarak gelirler. Onlardan, hayat bilmecesini çözebilenler hemen hemen her zaman Sibirya’da kalır, orada seve seve yerleşirler. . Sonra da, onların soyundan birçok zengin ve faydalı insan meydana gelir. Fakat havailer, hayat bilmecesini çözmesini bilemiyenler, Sibirya’dan çabucak bıkarlar, üzüntü ile kendi kendilerine, buraya ne için geldiklerini sorarlar. Sabırsızlıkla, kanuni müddet4 ÖLÜ BiR EVDEN HÂTIRALAR

olan üç yılı doldurur doldurmaz nakilleri için uğraşmaya başlarlar. Sonra, Sibirya’ya küfrederek, onunla . alay ederek pılı pırtıyı toplayıp geri dönerler. Bu adamlar, haksızdırlar. Çünkü Sibirya’da yalnız me-.murluk bakımından değil, türlü bakımlardan rahat, mesut yaşanabilir. Bir kere son derece güzeldir. Ga-..yet zengin, misafirsever birçok tüccar, hali vakti yerinde pek çok yabancı da vardır. Genç kızlar, birer gül gibidir, son derece namusludurlar. Av kuşları so- kaklarda uçuşurlar, avcıların üstüne düşerler. Haddin-den fazla şampanya içilir. Havyar, harikuladedir. Ba-.,zı yerler, bire on beş ürün verir… Sözün kısası, bereketli bir toprak! Ancak faydalanmasını bilmeli. Sibir-ya’da yaşıyanlar da bunu pekâlâ bilirler.

îşte, yerleşmiş göçmenlerden Aleksandr Petroviç Goryançikov’a; neşeli, halinden memnun, halkı gayet sevimli olan ve kalbimde silinmez bir iz bırakan böyle bir kasabada rasladım. Goryançikov, Rusyada, asılzade ve mülk sahibi olarak doğmuştu. Sonra, karısını öldürme suçundan ikinci sınıf sürgün ve kürek cezası giymişti. Aleksandr Petroviç Goryançikov hükümetin verdiği kürek cezasının on yılım bitirdikten sonra K. şehrine yerleşerek sessiz, kendi halinde, hayatının son •yıllarını yaşıyordu. Civar bucaklardan birine kayıtlı • olmakla beraber, hayatını şöyle böyle kazanabilmek “için şehirde yaşıyor, çocuklara ders veriyordu. Sibirya şehirlerinde, sürgün göçmenlerden öğretmenlere sık sık raslanır, onları kimse hor görmez. En fazla öğret-tikleri şey, hayat alanında pek lüzumlu olan ve bu öğ-retmenler olmasa, Sibirya’nın ücra köşelerinde kimsemin ne olduğunu bilemiyeceği, Fransızcadır.

704 kez indirildi